Qvinnokommissionen är ett nätverk som ska ordna olika events och konferenser för kvinnor, för att visa dem till deras inre styrkor och stärka dem i deras vardag, vare sig det gäller familjeliv eller affärer. .

Qkvinnokommissionen ska utrusta kvinnor med nycklar för att de ska nå sin fulla potential.

Annonser