Qvinnokommissionen är ett nätverk som ska stärka och stötta kvinnor i deras vardag. Qkvinnokommissionen ska utrusta kvinnor med nycklar för att de ska nå sin fulla potential.

Annonser